servicios

TALLER DE COMPETÈNCIES EMOCIONALS

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL

  • Donar nom a les emocions.
  • Presa de consciència de les pròpies emocions.
  • Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament.

REGULACIÓ EMOCIONAL

. Expressió emocional apropiada

. Escolta i Regulació d’emocions i sentiments

.Tècniques assertives d’afrontament ( ASSERTIVITAT)

. Comunicació no violenta

. Treball de la ira

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA EMOCIÓ AL

. Resiliència – hàbits saludables

. Creences limitants

. Pèrdues (dols i tot tipus de pèrdues)

. Autoconeixement ( autoestima, autoimatge, autoconcepte)

COMPETÈNCIA SOCIAL

. Dominar les habilitats socials bàsiques

. Respecte pels altres

. Empatia

. Comportament prosocial i cooperació-ASSERTIVITAT .Expandir la definició del <<nosaltres->>. Generar cooperació, comunitat, canvi, futur i transició de la cultura ego a la cultura eco.

COMPETÈNCIES PER A LA VIDA I EL BENESTAR

▪ .Fixar objectius adaptatius